کالاها با تخفیف زیرقیمت به مشتریان عرضه می شود

موضوع میادین میوه و تره بار در شهر هایی همچون شهر جدید پرند که درحال رشدند وبه لحاظ سکونت افراد به رشد مشخصی رسیده اند، به جز سرانه های فرهنگی- ورزشی به سایر سرانه های آنها که کمبود آن احساس می شود، تجهیزات شهری ومیادین میوه وتره بار است که باید بدان توجه شود.

حمیدرضا اله یاری دربازدیدی که از میدان میوه وتره بارشاهد داشت به خاکبرداری این میادین درشمال فاز۳ اشاره کرد وافزود:سعی می کنیم در کمترین زمان ممکن این پروژه ها را در فاز ۳ و طی آینده در سایر فازهای ۴، ۵ و۶ نیز به بهره برداری برسانیم.ولی نگاهمان این است که حتما در شرایط خصوصی پیمان رزومه افراد مدنظر قرار گیرد وهر شخصی نتواند شرکت کند و معتقدیم برخی فعالیتها تخصصی اتد. اگر این کار به کسی سپرده می شود، باید از تجربه وتخصص کافی دراین زمینه بهره مند باشد وگرنه نمی تواند کالاهایی باکیفیت وباقیمت مناسب در دسترس شهروندان پرند قرار دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این احتمال وجود دارد که ازافرادجدیدی برای مدیریت میادین میوه وتره بار جهت شرکت در مناقصه دعوت خواهد شد یا خیر؟ در ادامه خاطرنشان کرد: فراخوان عمومی است وهمه می توانند شرکت کنند و هر کسی که قیمت و شرایط مناسبتری داشنه باشد، می تواند برنده پیمان باشد.

شهردارپرند در ادامهبا بیان اینکه:نظارت برقیمتها به عهده شهرداری نیست بلکه ،به عهده اداره اصناف وسازمان تعزیرات است، درادامه خاطرنشان کرد: در جلساتی که با فرمانداررباط کریم برگزارشد وتاکید برنظارت برکالاها ونرخ گذاری آنها بود، آنچه امروز دربازدید از میدان میوه وتره بار شاهد پرند داشتم، اتیکت ها نصب شده بود و حتی درچندغرفه مشاهده شد که باتخفیف زیرقیمت اتیکت کالاها به مشتریان عرضه می شودکه ظاهرامرمناسب به نظر می رسید، ولی قضاوت نهایی با شهروندان پرندی ودستگاههای نظارتی است.

ارتباط با مدبربت